Estetisk tandvård

cosmetic-dentisryAtt gå till tandläkaren förknippar nog de flesta med att laga hål, dra ut visdomständer, göra en rotfyllning och andra saker som inte alltid är så trevliga. Men faktum är att tandvården har kommit en bra bit från att bara borra hål, justera tandställningar och dra ut tänder.

Estetisk tandvård handlar framförallt om att skapa och bibehålla ett vackert leende. Det kan handla om att åtgärda tänder som har blivit missfärgade eller skadats, mellanrum mellan tänder som upplevs som allt för stora, tänder som är sneda eller missbildade eller att ersätta tänder som helt saknas. Ofta går givetvis väl fungerande tänder hand i hand med vackra tänder. Här följer några exempel på estetisk tandvård:

  • Skalfasader är tunna skal av porslin som cementeras fast som ersättning för en skadad eller missfärgad del av tanden. De används för att dölja olika skönhetsfläckar, alltifrån sprickor till missfärgningar till ojämna tandrader och för stora mellanrum.
  • Tandblekning. Många drycker som kaffe, te och rödvin riskerar att missfärga tänderna. Dessutom mörknar tänderna med stigande ålder. Det finns flera olika professionella metoder för att bleka tänderna på ett vackert och skonsamt sätt.
  • Komposit. Gamla missfärgade lagningar eller amalgamfyllningar kan ersättas med komposit, ett mycket skonsamt och hållbart material. Det kan även appliceras på tänderna i skikt.
  • Implantat har funnits länge, men utvecklats och förbättrats väldigt mycket över åren. Implantatet utgörs av en skruv av titan som fästs i käkbenet. När implantatet läkt fast kan en tand fästas på den. Implantat används idag lika ofta för estetiska anledningar, som för praktiska.
  • Bettfunktion. Med bettfunktion menas att man analyserar hur väl tänder, muskler och käkled samarbetar. Det är helt avgörande för att hålla tänderna hela och vackra, men även för att undvika ömhet och huvudvärk. Med dagens förfinade metoder kan en duktig tandläkare hjälpa till att justera hur bettet fungerar.