Operera dig av rätt anledning

50-50-secrets-surgeon-urgent-surgeryMånga är osäkra på sitt utseende och ser en plastikoperation som en snabb lösning på problemet. Faktum är dock att det ofta kan bli helt tvärtom. Om du opererar dig på grund av att du har dålig självkänsla ska du vara medveten om att detta kan bli ett beroende för dig. När man opererar sig av fel anledning är det vanligt att man gör fler och fler operationer allt eftersom. Man ser det helt enkelt som en enkel lösning på problemet och tar inte tag i det verkliga bekymret som ligger bakom.

Du bör aldrig heller operera dig för att du ska se fin ut i någon annans ögon. Det är viktigt att du är medveten om att du duger som du är innan du tar beslutet att operera dig. De flesta vill se så bra som möjligt ut och det är inget som är fel med det. Tvärtom kan en operation komplettera ditt utseende ytterligare och till exempel ge dig mer symmetri. Bäst resultat kommer du att få om du redan är nöjd med dig själv. Om du inte har arbetat upp din självkänsla innan du opererar dig finns nämligen risken att du aldrig kommer att bli nöjd och att en operation i dessa fall är helt onödig och kanske bara ökar känslan av misslyckande.

Många opererar sig av sjukdomsskäl, där de till exempel vill operera in ett silikonbröst efter att de har tagit bort ett bröst på grund av cancer. Detta är en annan typ av operation än till exempel en näsoperation eller där du vill ha större bröst. Se till att alltid tänka igenom beslutet noggrant innan dess att du tar det. Många kirurger kommer inte vilja operera dig om du inte gör det av rätt anledningar. Det är i grund och botten endast för ditt eget bästa.